e-kutuphane.web.tr
Abbasi mimarlığı ve sanatı | Kütüphane
Abbasi mimarlığı ve sanatı Son Emevi halifesi II. Mervan 744'te halife olduktan sonra yönetim merkezini Şam'dan Harran'a taşımıştır. 750'de Emevi yönetimine karşı ayaklanan Abbasiler'den Ebu Müslim, Emeviler'i yenilgiye uğratınca İslam dünyasının yönetimi Abbasi Hanedanı'nın eline geçmiştir. Arap dünyasında hanedan değişikliği İslam kültür ve sanatının gelişmesine önemli bir etken olmuş ve uzun süren Abbasi yönetiminde İslam kültürü evrensel bir düzeye ulaşmıştır. Özgün İslam sanatının oluşması da bu döneme rastlamıştır. Siyasal ve ekonomik nedenlerden ötürü yönetim merkezinin Suriye ve Filistin'den Mezopotamya'ya kaydırılması sanatın gelişim çizgisini de belirtmiştir. Günümüzde Mansur'un Bağdat kentinden hiçbir şey kalmamıştır. Bugünkü Bağdat, tarihi kentin üstünde kurulu olduğundan kazı olanağı da yoktur. Ancak yazılı belgelerden kentin 8.yy'da kurulduğu anlaşılmaktadır. Kozmolojik özelliklere sahip olduğu düşünülen yuvarlak kent planı Ortadoğu'da Asurlular'dan sonra da