dunyatarihi.net
Yanardağlar - DÜNYA TARİHİ
Yanardağlar dünyanın derinliklerindeki magmanın (erimiş durumda kayaçlar) yüzeye çıktığı yerlerde oluşur. Magma, akkor lav halinde püskürebileceği gibi, kül bulutları çıkaran bir patlamayla bir yanardağ bombası da yaratabilir. Yanardağ etkinliği sonucu, bunların yanı sıra, su fışkırtan gayzerler, sıcak göller ve kaynayan çamur gölcükleri de oluşur.