dunyatarihi.net
Nikola Tesla - DÜNYA TARİHİ
Sırp-Amerikalı mühendis ve fizikçi Nikola Tesla (1856-1943) elektrik gücünün üretimi, iletimi ve uygulanmasında onlarca atılım gerçekleştirdi.