dunyatarihi.net
Mythoslar Ve Efsaneleri - DÜNYA TARİHİ
Mythoslar ve efsaneleri : İnsanoğlu çevresindeki dünyayı açıklamak için eski çağlardan bu yana öyküler yaratmışlardır. Mythoslar (diğer ismiyle mitler) dünyanın nasıl yaratıldığı insanların niçin öldükleri, bunların yanı sıra hava değişiklikleri, vb. doğa olaylarını açıklamaya yardımcı olurlar. Efsanelerse, mythoslarla çok yakın ilişkili olmakla birlikte, gerçek olaylara da dayanabilir.