dunyatarihi.net
Kanada - DÜNYA TARİHİ
Kanada: Kuzey Amerika Kıtası'nın kuzeyinde yer alır. Dünyanın 2 . büyük ülkesidir.(Yüz ölçümü bakımında) Boydan, boya çayırlarla kaplı orta kesimindeki düz ovada buğday yetiştirilebilir ve sığır beslenir. Kanadalıların büyük bölümü , büyük göllerin ve St. Lawrence ırmağının kıyılarında yaşarlar.