dunyatarihi.net
İnsanın Geçmişi - DÜNYA TARİHİ
İnsan Geçmişi: Bilimadamları, Dünya'daki ilk canlının, 4 milyar yıl kadar önce gelişmiş bir tek hücreli organizma olduğunu düşünmektedirler. O organizmanın evrimiyle bitki ve hayvanlar oluşmuştur. Beş milyon yıl kadar öncede insansı giller ortaya çıkmıştır.