dunyatarihi.net
İlk Gezginler - DÜNYA TARİHİ
Tarihte bilinen ilk gezgin eski yunan gezgini Pytheas tır....İnsanlar her zaman, çeşitli amaçlarla, bilinmeyen uzak bölgelere yolculuk yapmak istemişlerdir. Geçmişteki en yaygın nedenler ticaret yapmak, toprak ele geçirme ve yerleşmekti; günümüzün gezginlerini esinleyen ise, bilimsel araştırma yapmak ya da yalnızca serüven isteğidir. Büyük Okyanus'u yelkenle bir uçtan bir uca geçmiş olan Polinezya'lılar gibi eski gezginlerle ilgili bilgiler çok azdır; çünkü yolculuklarıyla ilgili herhangi bir yazılı belge bırakmamışlardır.