dunyatarihi.net
EVRİM’İN GEÇMİŞİ
EVRİM NEDİR Evrim Nedir; Evrim , canlılığın nesilden nesile kazanmış olduğu genetik değişiklikleri sonraki popülasyonlara aktarmasıdır. Yani canlıların zaman içinde değişme biçimidir. CHAR