duhocdailoan.net.vn
Yêu cầu tuyển sinh du học ngành Y tại Đài Loan - Du Học Đài Loan
KỲ NHẬP HỌC: THÁNG 9/2016 I. Hệ Đại Học 1. Thời gian đăng ký : Từ 01/10/2015 đến 27/03/2016 2. Điều kiện đầu vào đối với sinh viên quốc tế : – Điểm trung bình 80/100 hoặc 3.0 /4.0. Trong đó điểm các môn Sinh học, Hóa, Vật lý phải đạt đủ 80/100 hoặc 3.0/4.0 – …