duhocdailoan.net.vn
Văn hóa Đài Loan - Du Học Đài Loan
Văn hóa Nhìn trên tổng thể, đa phần đều cho rằng văn hóa Đài Loan là một bộ phận của văn hóa Trung Hoa, do trước đây vào thời kỳ cổ đại, Đài Loan và Trung Quốc chưa bị chia cắt bởi eo biển Đài Loan như bây giờ mà là một khối đất liền. …