duhocdailoan.net.vn
Trường Đại học Y Trung Quốc - Du Học Đài Loan
Trường Đại học Y Trung Quốc (CMU) Tp Đài Trung. 1. Giới thiệu chung: Trường được thành lập năm 1958 có tên gọi là trường Cao đẳng Y Trung Quốc. Năm 2003 được đổi tên thành Đại học Y Trung Quốc (China Medical University).Hơn 50.000 nhân viên cao cấp chuyên ngành y tế đã được …