duhocdailoan.net.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHUNG CHOU - DU HỌC ĐÀI LOAN
Mục tiêu cuối cùng là thành lập Đại học Khoa học và Công nghệ Chung Chou thành một nơi đào tạo sinh viên nắm bắt kiến ​​thức chuyên môn, hiểu biết văn hóa và tầm nhìn toàn cầu khi chọn du học Đài Loan.Vào tháng 5 năm 2018, hội đồng quản trị đã vinh dự mời Giáo sư Sy-Ruen Huang, cựu Tổng Giám đốc của Công ty Xe buýt Express Express và cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật tại Đại học Feng Chia, làm Chủ tịch CCUT cho đến nay.