duhocdailoan.net.vn
Nhận học bổng lấy bằng cử nhân chỉ 2 năm tại trường đại học ở Đài Nam - Du Học Đài Loan
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ – TỰ ĐỘNG HÓA CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ Thời gian đào tạo bậc Cử nhân: 2 năm (bao gồm 18 tín chỉ thực hành và 24 tín chỉ thực tập) Học bổng: 100% học phí, miễn phí ký túc xá, …