duhocdailoan.net.vn
HƯỚNG DẪN LÀM THẺ CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN - Du Học Đài Loan
Đăng ký làm thẻ cư trú Đài Loan cho học sinh. Bạn chỉ có thể ra hạn visa nhiều nhất 2 lần, sau đó bạn sẽ chọn rời khỏi Đài Loan hoặc làm Thẻ Cư trú Học tại Trung tâm từ 4 tháng trở lên, đã đóng học phí khóa sau (1 khóa học dài …