duhocdailoan.net.vn
Học bổng Toàn phần Hệ Đại học tại Thành phố Đài Trung - Du Học Đài Loan
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HỆ ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG Minh Hoàng An thông báo tuyển sinh học bổng dành cho chương trình Đại Học tại Thành Phố Đài Trung, Đài Loan. Điều kiện xin học bổng: Tốt nghiệp PTTH loại khá giỏi Tiếng Hoa Tocfl level 3 trở lên Loại học bổng …