duhocdailoan.net.vn
Học bổng ngành Y tại Đài Loan - Du Học Đài Loan
Minh Hoàng An xin thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký học bổng Đài Loan tại Đại học y Đài Bắc khóa học năm 2012. Hạn nhận hồ sơ từ ngày 01/01/2012 đến 13/04/2012 cho đợt nhập học tháng 9/2012. Nhằm tăng cường hiểu biết của toàn thế giới về văn hoá, khoa học …