duhocdailoan.net.vn
HỌC BỔNG ĐẢM BẢO 100% HỌC PHÍ TẠI CAO HÙNG
Chương trình học bổng đảm bảo 100% học phí tại Cao Hùng:– Bậc học: Đại học, Thạc sỹ– Loại học bổng: 80% – 100% học phí, cơ hội nhận trợ cấp hàng tháng.– Đăng ký thông tin tại đây để nhận tư vấn: https://goo.gl/8mp7K0– Điện thoại: (028) 3975 6200 (HCM)/ (0236) 3868 979 (Đà Nẵng)– Hotline: 0916 685 601– Kỳ nhập học: Tháng 9/2019– Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019