duhocdailoan.net.vn
HỌC BỔNG 50% - 100% DU HỌC ĐÀI LOAN
Học bổng Đài Loan phổ biến từ 50 %-100% học phí cho các bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ, ngoài ra còn có một số trợ cấp hàng tháng cho sinh viên học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đặc biệt tại Đài Loan có rất nhiều chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh, cho nên cơ hội đến với tất cả sinh viên du học Đài Loan trên toàn cầu, cơ hội học hỏi và giao lưu với các bạn du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, hơn thế nữa các trường đại học tại Đài loan đều cung cấp các khóa học tiếng Hoa giao tiếp miễn phí dành cho sinh viên quốc tế