duhocdailoan.net.vn
Đại học Văn Hóa Trung Hoa - Du Học Đài Loan
Trung tâm Hoa Ngữ Trường Đại học văn hóa Trường nằm đối diện với công viên Đại An, công viên có diện tích lớn nhất Đài Bắc, ngay gần đó là thư viện thành phố, là môi trường tốt nhất để học tập và nghiên cứu.Trường có 10 tầng + thêm 4 tầng hầm, trong …