duhocdailoan.net.vn
Đại học Quốc gia Chi Nan - Du Học Đài Loan
Trường Đại học Quốc gia Chi Nan. 1. Giới thiệu tổng quan về trường: Năm 1995, Trường Đại học Quốc gia Chi Nan (National Chi Nan University, NCNU) được thành lập ở Puli, quận Nantou, trung tâm Đài Loan. Ngày nay, có khoảng 6000 sinh viên đang theo học tại trường. cùng với khoảng 550 …