duhocdailoan.net.vn
Đại học Nam Đài Loan - Du Học Đài Loan
Trường Đại học Nam Đài Loan (Southern Taiwan University) được thành lập vào năm 1969. Tính đến năm học 2007, có tổng cộng bốn trường cao đẳng-Đại học Kỹ thuật, Đại học Kinh doanh, trường Cao đẳng kỹ thuật số Thiết kế, Trường Đại học Nhân văn và Khoa học xã hội-25 sở , 11 …