duhocdailoan.net.vn
Đại học Kainan - Du Học Đài Loan
Trường Đại học Kainan. I. Học bổng: Học bổng cho chương trình Cử nhân danh dự Quốc tế Quản trị kinh doanh giảng dạy hòan tòan bằng tiếng Anh, với 2 chuyên môn chính là Thương mại và Vận tải, Hậu cần Quốc tế. Suất học bổng 4 năm (học phí và nhà ở) cho …