duhocdailoan.net.vn
Đại học Đức Minh - Du Học Đài Loan
GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG Trường chúng tôi với tinh thần “hết lòng thành tâm hiếu học”, lấy mục đích giáo dục đào tạo“Toàn diện” , nhằm đào tạo nên những nhân tài có trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp ưu tú . Hiện nay trường chúng tôi đã có Học viện Tài chính, Học …