duhocdailoan.net.vn
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG VÉ MÁY BAY DU HỌC ĐH, THS, TS TẠI ĐÀI LOAN - Du Học Đài Loan
Đối tượng : Sinh viên đăng ký học Đại học, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ kỳ nhập học tháng 9/2019./ Số suất : 10Nới học : Trường đại học tại Cao Hùng, Đài Nam Hạn đăng ký : Từ ngày 05/03/2019 đến hết ngày 31/03/2019 hoặc khi hết suất tặng ./ Điều kiện đăng ký tặng vé : Sinh viên đáp ứng đủ điều kiện du học tại Đài Loan, ngoài ra yêu cầu tặng vé dành cho sinh viên tốt nghiệp PTTH, ĐH , ThS với điểm trung bình 7.0 trở lên, có chứng chỉ tiếng Anh Toeic 700 điểm trở lên hoặc tiếng Hoa Tocfl từ cấp 4.