duhocdailoan.net.vn
Chi phí tại Đài Loan - Du Học Đài Loan
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG Hầu hết các ngân hàng đều cung cấp các dịch vụ chuyển đổi ngoại tệ sang Đài tệ. Sinh viên muốn mở một tài khoản ngân hàng tại Đài Loan thì bạn hãy đến ngân hàng gần nhất và mang theo Thẻ cư trú – ARC- và các giấy tờ tùy …