downsyndroom.eu
Provinciale thema-avonden ”Leren leven met levend Verlies“ - Downsyndroom Vlaanderen
Manu Keirse is onze gastspreker. Hij zal spreken over het omgaan met de handicap, ontwikkelingsstoornis of ziekte van je kind. Wat met gevoelens van verdriet, onmacht en onzekerheid? Kan je dat een plaats geven of is het eerder ‘leren leven met levend verlies’. Breng gerust familieleden, vrienden, buren,.. uit om de avond ook bij te …