dostop.si
Objavljen javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije - Dostop.si
Rok za oddajo vlog za Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je za dijake 6. september, za študente pa 7. oktober.