dostop.si
Mikroplastika v pitni vodi zaenkrat ni resno nevarna
Raven mikroplastike v pitni vodi za zdaj predstavlja le minimalno tveganje za zdravje ljudi. WHO je v poročilu preučila vplive mikroplastike v vodi.