dostop.si
Eurofound: Družbeni položaj in zdravstveno stanje mladih - Dostop.si
Eurofound, Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je izdala poročilo o družbenem položaju in zdravstvenem stanju mladih v Evropi.