domowemontessori.pl
Fasola - obserwacja rozwoju rośliny - Domowe Montessori
Fasola - roślina idealnie nadająca się do eksperymentów obrazujących, w jaki sposób rozwija się roślina oraz jak różne warunki wpływają na ten rozwój.