doma-dobre.sk
Zmena klímy a jej zmiernenie - Politická strana DOMA DOBRE
Poľnohospodárstvo okrem toho, že ako jediné odvetvie platí daň z výrobného prostriedku, je najviac závislé na klimatických podmienkach.