doma-dobre.sk
Rok 2020, Rok Sestry a Pôrodnej asistentky - DOMA DOBRE
Som veľmi rada, že sa k tejto aktuálnej problematike, ktorá úzko súvisí s veľkým nedostatkom sestier na Slovensku, ide upriamiť pozornosť.