doma-dobre.sk
Rok 2020 je Rokom sestry a pôrodnej asistentky - DOMA DOBRE
Kampaň „Nursing now“ (Ošetrovateľstvo teraz). Tá má za cieľ upriamiť pozornosť na akútny nedostatok sestier v zdravotníckych systémoch na celom svete.