doma-dobre.sk
Nielen program pre pôdohospodárstvo, potrebujeme aj víziu - Politická strana DOMA DOBRE
Pozitívom je, že po vstupe Slovenska do EÚ sa museli technologické štandardy vo výrobných prevádzkach prispôsobiť normám EÚ.