doma-dobre.sk
Našou prioritou je poľnohospodárstvo, potravinárstvo a rozvoj vidieka
Za stranu DOMA DOBRE môžeme deklarovať, že naše smerovanie ani názory sa nemenia, len hľadáme riešenie, ako zachrániť poľnohospodárstvo...