doma-dobre.sk
Čo vedia analytici o poľnohospodárstve? - Politická strana DOMA DOBRE
Programy politických strán by mali spracovávať odborníci z jednotlivých oblastí. Nie politici. Ale tí, čo v danej oblasti pracujú a problematike sa venujú.