docuweb.es
Diputación Provincial de Valencia - Docuweb
Oferta de trabajo: Técnico/a Medio/a de Archivo Gráfico (Oposición) Convocatoria: boletín Oficial del Estado de 18-01-2019 Requisitos: Estar en possessió del títol de Diplomat Universitari en Biblioteconomia i Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau que, d’acord amb els plans d’estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les …