dklf.dk
Udlejer måtte tilbagebetale 8.400 kr, som ulovligt var opkrævet for renovation - Danmarks Lejerforeninger
Det er ugyldigt at aftale, at en lejer skal betale for renovation som et særligt bidrag ved side af huslejen.