dklf.dk
To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. - Danmarks Lejerforeninger
Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog fast, at lighedsreglen i boligreguleringslovens § 5, stk. 8. skal forstås bogstaveligt.