dklf.dk
Stop de almene afdelingers tilskud til kommunale opgaver - Danmarks Lejerforeninger
Publikation fra Center for Boligsocial Udvikling 21. april 2017 Transport og boligminister, Ole Birk Olesen har oplyst over for Folketinget, at Landsbyggefonden, hvis midler betales af lejere i det almene byggeri yder et tilskud til Center for Boligsocial Udvikling på 465 mio. kr hvert år Af Lars Vestergaard Jeg henvendte mig i … Læs videre Stop de almene afdelingers tilskud til kommunale opgaver →