dklf.dk
Når beboerdemokrati bliver til flertalsdiktatur - Danmarks Lejerforeninger
25. marts 2017 Gennem en årrække blev 12 beboere i en etageejendom forskelsbehandlet økonomisk i forhold til 20 rækkehusbeboere i samme almene boligafdeling. Fordi beboerne i rækkehusene altid var i flertal ved de årlige afdelingsmøder, kunne de udnytte deres magt til at pålægge etageejendommens beboere flere økonomiske byrder end dem selv Af Jakob … Læs videre Når beboerdemokrati bliver til flertalsdiktatur →