dklf.dk
Magtmisbrug og grov tone nedbryder beboerdemokratiet - Danmarks Lejerforeninger
Af og til støder man på uheldige eksempler på dårlig demokratisk praksis i almene boligafdelinger. Forfatteren af denne artikel har været vejleder for en gruppe lejere, som ofte forgæves har forsøgt at gøres deres indflydelse gældende. I dette tilfælde lykkedes det dog - ved at klage til Beboerklagenævnet - at få stoppet afdelingsbestyrelsens magtmisbrug