dklf.dk
Indtægterne fra ventelisterne er tredoblet på få år - Danmarks Lejerforeninger
Boligselskaberne tjente 151 mio. på ventelisterne i 2013