dklf.dk
Højesteret om betaling af vand ved siden af huslejen - Danmarks Lejerforeninger
Efter at der i mange år havde været usikkerhed om retten til at opkræve aconto vand ved siden af huslejen til refusion af udlejers udgifter, blev sagen forelagt for Højesteret i 2019 I præmisserne beskrev Højesteret først det generelle princip: Lejelovgivningen indeholder for leje af lejligheder til beboelse ufravigelige regler om fastsættelse og regulering … Læs videre Højesteret om betaling af vand ved siden af huslejen →