dklf.dk
Højere gebyrer for huslejenævnsbehandling - Danmarks Lejerforeninger
Gebyret for indbringelse af sager for huslejenævnet stiger fra 140 kr til 300 kr.