dklf.dk
Fælles ventelister - et nødvendigt redskab i boligpolitikken - Danmarks Lejerforeninger
I sidste nummer af dette blad skrev Lars Vestergaard to kritiske artikler om boligpolitikken i Københavns Kommune. I denne artikel uddyber han kritikken af den almene sektor i hovedstadsområdet med hensyn til ventelisterne