divertalia.cat
LA COMUNICACIÓ ALS MENJADORS ESCOLARS
En primer lloc, entenem que comunicar és compartir, una mica més els menjadors escolars a les famílies. La comunicació és, d'aquesta manera, un procés en el qual un emissor i un receptor estableixen una connexió. Aquesta es fa a través d'uns missatges que els permeten intercanviar idees i informació. Utilitzem diferents canals de comunicació. D'aquesta manera,