divertalia.cat
ACTIVITATS DE LLEURE ALS MENJADORS ESCOLARS
Als menjadors escolars de Divertàlia, plantegem unes activitats personalitzades amb un clar objectiu. Aquest és, sobretot, el de transformar el temps del migdia en un espai de formació. Ho fem sempre dins d'un marc lúdic i creant, també, una sèrie d'activitats perquè els infants en puguin treure el màxim de profit. Volem que els infants que es queden