discoverislam.nl
De moslim hoort zich verre te houden van huichelarij
De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Drie trekken die naast elkaar bestaan in een persoon, maken hem een h
Mustafa At-Tahhan