discoverislam.nl
De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken
De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Een deel van het zijn van een goed moslim, is datgene wat iemand niet
Mustafa At-Tahhan